Jak se vypíná AdBlue a je bezpečné systém AdBlue vypnout?

Jak vypnout AdBlue

Podíváme se na možnosti řešení problémů se systémem SCR (selektivní katalytická redukce), známějším pod názvem AdBlue a rizika, která jsou s vypnutím AdBlue spojena.

Jak se vypíná AdBlue a je bezpečné systém AdBlue vypnout? >

Systém selektivní katalytické redukce (SCR) se používá ve vozidlech od roku 2010. Tento systém je často označován jako AdBlue systém. Nicméně AdBlue je roztok z demineralizované vody a močoviny, který se vstřikuje do výfukových plynů u naftových vozidel. Tím dochází ke snížení vypouštění oxidů dusíku – zkratka NOx. Problém je, že tento systém je často poruchový a opravy se standardně pohybují v řádech desetitisíců.

Problém je, že tento systém je často poruchový a opravy se standardně pohybují v řádech desetitisíců.

Pro SCR systém je problematické, když vozidlo dlouho stojí, protože roztok AdBlue krystalizuje a ucpává vstřikovače močoviny. Dalším faktorem, který ovlivňuje funkčnost či poruchovost, je kolísání venkovní teploty. Většina výrobců doporučuje vozidlo neprovozovat, pokud teplota klesne pod mínus 11 stupňů Celsia. Stejně tak systému nesvědčí kolísání teplot. Další časté závady jsou na sondách, které měří oxidy dusíku. U SCR systému jsou pod označením NOx senzor. Problémy se ale nevyhýbají ani plovákům v nádržích či podavačům močoviny.

V případě, že je vozidlo již nepojízdné, nebo má omezení výkonu, náš technik se vypraví za Vámi a provede odstranění adblue přímo u Vás

Mnoho firem i jednotlivců nabízí odstranění systému SCR. Úskalí spočívá ve správném odstavení systému tak, aby funkčnost ostatních systémů ve vozidle zůstala zachována. Tento systém lze řádně vypnout pouze odborným odprogramováním v rámci řídící jednotky motoru. Ne každý mechanik má potřebné zkušenosti a znalosti, jak toto odprogramování v ŘJ motoru provést.

Velmi často se setkáváme s tím, že zákazník zaplatil za odstavení celého SCR / AdBlue systému, ale v praxi došlo pouze k vypnutí chybových kódů v řídící jednotce motoru.
U takto provedeného zásahu je nejpalčivějším problémem následné poškození filtru pevných částic (DPF / FAP). Pokud jsou v ŘJ pouze potlačeny chybové kódy, ve vozidle neprobíhají regenerace DPF / FAP. To má za následek postupné zaplnění a následné ucpání filtru pevných částic. V důsledku toho nejčastěji dojde ke zničení turbodmychadla.

Nejhorší variantou, se kterou jsme se u neodborné deaktivace setkali, bylo nejen potlačení chybových kódů systému SCR / AdBlue, ale i vypnutí chybových hlášení na DPF / FAP filtru. Provozovatel vozidla tak nemá šanci včas zjistit na svém autě závadu, dokud nedojde ke zničení DPF a turba.

Při deaktivaci SCR / AdBlue je třeba v ŘJ jednotce motoru vyhledat a ručně odprogramovat celý systém. Někteří úpravci pro zjednodušení práce používají algoritmické programy, které umožňují automatizovanou deaktivaci AdBlue. Tyto programy jsou velmi nepřesné a nedokážou správně označit všechny segmenty v ŘJ, které je potřeba deaktivovat. Po nájezdu cca 1000 – 5000 km dochází k poškození motoru. Následné opravy z důvodu nekorektní úpravy software jsou pak velmi drahé.

Chápeme, že cena je pro zákazníka často rozhodující faktor, ale v tomto případě by mělo platit rčení: Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci. Korektní odstavení SCR systému vyžaduje odbornost, originální technologie a správné odprogramování dle typu konkrétní řídící jednotky motoru ve vozidle. A to bohužel nabídky kolem 5 tisíc korun těžkou mohou být. Jsou sice velmi lákavé, ale jednoduše nefungují.

Společnost Quantum Tuning nabízí deaktivaci systému SCR na fabrické úrovni výrobce. Kompletní deaktivace tohoto systému je provedena tak, jako kdyby vozidlo tímto systémem nikdy vybaveno nebylo. Tím je zajištěno plné zachování funkčnosti všech ostatních systémů ve vozidle, včetně funkce regeneračních procesů DPF – FAP.

V případě deaktivace systému AdBlue se stává vozidlo nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích v celé Evropě, Severní Americe a zemích, kde je funkčnost systémů AdBlue vyžadována. Tato služba je nabízena pouze a výhradně pro sportovní účely nebo pro použití v zemích, které nevyžadují funkční systém AdBlue.