Co je DPF?

DPF je zkratka anglických slov Diesel particulate filter – filtr pevných částic. Za pevné částice jsou povážovány saze, které vznikají při spalování motoru vozidla a vypouštějí se s výfukovými plyny do ovzduší. Filtr tyto nečistoty zachytává a přispívá tak spolu s EGR ventilemAdBlue kapalinou ke snížení emisí výfukových plynů.

  • Používá se u dieslových motorů.
  • Životnost filtru je omezená – závisí na počtu ujetých kilometrů (180 – 240 tisíc km), na stylu jízdy a na použitém motorovém oleji. Neprospívá mu jízda na krátké vzdálenosti.
  • DPF filtr lze repasovat. Provádí se výplachem speciální tekutinou pod stálým nízkým tlakem. Cena za tuto opravu se pohybuje okolo 2O OOO Kč včetně práce autoservisu.

Jak funguje DPF?

Filtr funguje na principu sítka (odborněji řečeno na porézním materiálu poloprůchodných kanálků). To je vyrobeno z keramiky. Tělo má voštinovou strukturu a je tvořeno z karbidu křemíku. Celé je uloženo v kovovém krytu. Kromě křemíku obsahuje i drahé kovy. Filtr má funkci samočištění, kdy dochází ke spálení sazí při vysoké teplotě. Bohužel nedochází ke spálení veškerých nečistot a filtr se časem zanáší.


 D