Co je AdBlue?

AdBlue je kapalina. Konkrétně vyčištěný 32,5% roztok močoviny, který napomáhá ke zdravějšímu životnímu prostředí. Je jedním z činitelů ke snížení emisí oxidů dusíku obsažených ve výfukových plynech. Před nástupem normy EURO 6 využívali AdBlue zejména nákladní automobily. Od října roku 2015 musí nově vyrobená auta vypouštět do ovzduší maximálně 0,080 g/km NOX . A tak automobilky vyřešili dodržení normy přidáním technologie AdBlue i do osobních aut se vznětovým motorem.

AdBlue se může objevovat také pod označením AUS 32. Je to zkratka z angličtiny Aqueous Urea Solution (vodný roztok močoviny). Je vyvinutý pro dieslové motory, které využívají výfukový systém se selektivní katalytickou redukcí (systém SCR).

  • Kapalina AdBlue zapáchá jako čpavek.
  • Je silně korozivní.
  • Doplnění kapaliny můžete provést sami, pokud je nádržka umístěna u palivové nádrže (např. Škoda Superb III). Koupíte ji na čerpací stanici. Pokud je v zavazadlovém prostoru, doplní vám ji v servisu (např. Škoda Yeti).
  • V závislosti na velikosti nádržky vydrží na 15-20 tisíc kilometrů. Na palubní desce se objeví výzva, pokud je nutné kapalinu dočerpat.
  • V případě vyčerpání AdBlue auto zablokuje nastartování.
  • Tuhne při teplotách -11°C a méně.
  • Životnost roztoku je 36 měsíců od data výroby.

Jak funguje AdBlue?

AdBlue je součástí chemické reakce s názvem selektivní katalycká redukce (SCR). Výfukové plyny nejprve směřují do filtru pevných částic (DPF). Do této horké směsi je vstřikován roztok močoviny. Následně do reakce výfukových plynů a roztoku močoviny vstupuje voda a dochází nejdříve k rozkladu na oxid uhličitý (CO2) a amoniak (NH3). Vzniklý NH3 (čpavek) prochází další reakcí s oxidy dusíku (NOX). Závěrečnými produkty tohoto chemického procesu jsou dusík N2vodní pára. A ty našemu tělu nijak neubližují.


 A