Co je to EGR ventil?

Exhaust Gas Recirculation – recirkulace spalin. Posílá část výfukových plynů zpět do motoru. Hlavním důvodem je snižování emisí výfukových plynů.

Jak EGR ventil funguje?

EGR ventil otevírá svou klapku a díky podtlaku nasává část výfukového plynu. Tento nasátý plyn se míchá ve válci s jinou směsí a díky tomuto procesu se snižuje teplota hoření vzniklé směsky. Následkem je redukce vyfukovaných emisí. Důvodem je to, že část plynu prochází spalovacím postupem dvakrát, ale napodruhé už nehoří, a tak dochází k poklesu teploty hoření.

EGR v benzinovém motoru

V benzínovém motoru EGR dokáže recirkulovat 10 až 20 % objemu nasátých výfukových plynů.

EGR v dieslovém motoru

V dieslovém motoru umí EGR ventil recirkulovat 15 až 25 % objemu nasátých plynů.

Jakou potřebuje EGR ventil péči?

Vzhledem k tomu, že přes EGR ventil prochází výfukové zplodiny, dochází k jeho zanášení a znečištění pevnými částicemi obsaženými ve výfukovém plynu. Občas je nutné ventil vyčistit.

Následek nadměrného znečištění ventilu je cukání při přidávání plynu nebo při nízkých otáčkách. Automobil nadměrně kouří. Zvyšuje se objem vyfukovaných zplodin a tím automobil neprojde měřením STK.

 


 E