Co je to EGR OFF – vypnutí EGR/AGR ventilu?

Ventily recirkulace spalin byly na automobilový trh uvedeny jako prostředek pro snižování emisí plynů. Výrobci vytvořili metodu recirkulace již spálených výfukových
plynů do sacího potrubí za účelem jejich opětovného spalování a tím i snížení jejich emisí, což je v podstatě funkce ventilu recirkulace spalin. Hlavním problémem
tohoto konceptu je, že tyto spaliny s sebou nesou spoustu motorového oleje a kouře, které mají po nějaké době tendenci zanést sací potrubí a snížit tak dramaticky
jeho účinnost. EGR – zkratka pochází z angličtiny (Exhaust Gas Recirculation). Výraz AGR pochází z němčiny (Abgasrückführung)

Služba EGR OFF pro vyřazení recirkulace spalin umožňuje seřizovači uzavřít ventil recirkulace spalin na celou dobu a zamezit tak hromadění nečistot v sacím potrubí a
všem problémům s tím spojeným.

Tato dodatečná služba je určena výhradně pro sportovní účely. V případě deaktivace EGR ventilu vozidlo není způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích a po jejím
provedení se vozidlo stává technicky nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích, dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích.

Více informací o EGR/AGR ventilu se můžete dozvědět zde.