Co je CBC (Cornering Brake Control)?

Tento systém je užíván ve spojitosti s populárnějším pojmem ABS. ABS společně s CBC vytvářejí inteligentní soustavu pro kvalitní a bezpečné brzdění. CBC byl poprvé reprezentován v roce 1997 automobilkou BMW.

Co dělá a jak funguje CBC?

  • CBC dovede upravit velikost tlaku, který je vyvíjen na brzdný mechanismus jednotlivých kol a to na každé zvlášť.
  • Pomáhá nejvíce při brzdění v zatáčkách. Výrazně eliminuje stáčivé momenty působící kolem svislé osy vozu. Brzdění je mnohem intenzivnější a efektivnější.
  • Doplňuje a zlepšuje funkci ABS.

 


 C