Co je ASR?

Zkratka vznikla z anglického spojení Anti-Slip Regulation – Regulace proti skluzu. V automobilovém světě se označuje jako systém regulace prokluzu kol. Použití je hlavně kvůli bezpečnosti. Jelikož ASR  dělá auto stabilnější a ovladatelnější při zrychlení, a to při každé rychlosti vozidla. Je rozšířením dalšího bezpečnostního systému ABS, se kterým spolupracuje.

Jak ASR funguje?

  • Pro zamezení prokluzu kol dokáže ASR elektronicky snížit dodávky pohonných látek do motoru. Tím změní předstih a sníží výkon na nezbytně nutnou dobu.
  • Další variantou, jak předejít prokluzu, je přibrzdění kol.
  • Nebo využívá kombinaci obou výše zmíněných způsobů.

 A