Co je váha vzduchu (MAF – Mass air flow sensor) – vypnutí, odstranění

Deaktivace snímače proudu nasávaného vzduchu (MAF) není rozhodně doporučována, protože se jedná o velmi důležitý snímač pro regulaci paliva. Někdy
však (obvykle na vysoce výkonných seřízených automobilech) údaj ze snímače proudu nasávaného vzduchu dosahuje maximální hodnoty a dotýká se
maximálního dovoleného napětí odečítaného snímačem, čímž dochází k chybnému záznamu a vozidlo je obvykle v nouzovém (náhradním) režimu.
V případě vypnutí tohoto senzoru je možné, aby zákazníci jednoduše snímač proudu nasávaného vzduchu odpojili, takže automobil bude v provozu bez
náhradního – nouzového režimu a může tak dosáhnout většího výkonu.

MAF OFF – vypnutí váhy vzduchu spadá do kategorie úprav pro sportovní – závodní účely.