Co je to DTC OFF – Vypnutí diagnostických chybových kódů?

DTC (Diagnostic Trouble Code) jsou kódy, které definují zjištěný problém ve vozidle. Jsou ukládány pomocí diagnostického systému palubního počítače. Tyto kódy pomáhají identifikovat konkrétní oblast problému, každá závada ve vozidle má specifické kódové označení. Majitele vozidla na případnou závadu upozorňuje rozsvícení některé z varovných kontrolek na palubní desce.

Nabízíme možnost vypnutí DTC a potlačení jejich opakovaného zobrazení (rozsvícení) na palubní desce. Jsme schopni deaktivovat až 80% nejrůznějších chybových hlášení.

Tato služba je hojně využívána při potlačení zanedbatelných závad (např. chyba teplotního čidla ve výfukovém systému na starších vozidlech, chyba lambda sondy, jejichž opravy se pohybují v řádu několika tisíc korun, přestože tyto chyby v podstatě nemají vliv na funkčnost vozidla).


 D