Co je aquaplaning?

Aqauplaning je sitauce, při které dochází k nebezpečí. Pneumatika vozidla přestává být v kontaktu s povrchem vozovky. A to díky množství vody, které se do tohoto prostoru dostává.

Kdy dochází k aquaplaningu?

  • Když je mokrá vozovka. Zejména jsou-li na ní kaluže.
  • Při vysoké rychlosti. Při nízké rychlosti automobil větší vrstvu projede s pneu přilnutou na vozovce. Čím je rychlost vyšší, tím vyšší je nepřilnavost.

Dalšími faktory, které ovlivňují vznik aquaplaningu jsou:

  • vzorek,
  • velikost pneu (čím širší, tím lepší přilnavost),
  • hloubka dezénu – tzn. jestli jsou lidově řečeno pneumatiky „sjeté“, opotřebované,
  • tlak v pneu – jestli máte správně „nafouknutá“ kola,
  • hloubka vody – čím hlubší, tím větší riziko,
  • váha vozidla – čím těžší, tím lépe na vozovce „sedí“.

Jaké hrozí nebezpečí při aquaplaningu?

Jelikož se pneumatika přestává dotýkat vozovky, tak je tím pádem automobil neovladatelný. Nemůžete brzdit ani řídit.

  • Může dojít ke smyku a následné kolizi.

Jak předejít aquaplaningu?

  • Přizpůsobte jízdu stavu a povrchu vozovky.
  • Před vyditelnou „velkou vodou“ dejte nohu z plynu.
  • Hlídejte si stav vašich pneumatik.

 


 A