Čištění / oprava / deaktivace – vypnutí EGR ventilu

Nabízíme profesionální opravy, čištění a deaktivaci EGR ventilu. Deaktivace zahrnuje úpravu software motorové řídící jednotky (ECU) a mechanické zaslepení EGR ventilu.

Deaktivace (vypnutí) EGR ventilu zamezí nasávání již spálených výfukových plynů. To v důsledku přináší více kyslíku pro spalování a snížení spotřeby cca o 0,5 l – 1 l / 100 km.

Výhody deaktivace EGR ventilu:

  • snížení spotřeby pohonných hmot o cca 0,5 l – 1 l/ 100 km
  • lepší jízdní komfort
  • lepší spalování
  • prodloužení životnosti turbodmychadla
  • snížení zátěže motoru

Deaktivace (vypnutí) EGR ventilu je vratný proces. Tato součástka fyzicky zůstává ve vozidle a vůz vždy lze uvést do původního stavu.

Co je EGR ventil

EGR ventil (Exhaust Gas Recirculation, tzn. recirkulace výfukových splodin) je jedna ze dvou součástek motoru, která zajišťuje snížení emisí vznětových motorů.

Část výfukových plynů je nasávána zpět do motoru, kde je opětovně spalována. Tím dojde k omezení vzniku NO2. V nasávaném vzduchu je menší podíl kyslíku, výsledkem je nižší teplota při spalování. Tím se sníží produkce oxidů dusíku, které vznikají hlavně při vysokých teplotách.

Tento proces vede k redukci obsahu NO2, ale způsobuje naopak nárust jiných škodlivin, a to pevných částic, které jsou zachycovány ve filtru pevných částic (DPF / FAP).

Nevýhodou přítomnosti EGR ventilu ve vozidle

  • Nevýhodou je jisté snížení výkonu motoru (ve srovnání se stejným motorem bez částečné recirkulace výfukových plynů).
  • Dalším mínusem je zvýšení potřebného chladicího výkonu o teplo odebírané z výfukových plynů, které se podílí na vyšší spotřebě paliva.
  • Další faktor, který se negativně podílí na výkonu motoru a jeho spotřebě je skutečnost, že se pevnými částicemi ze spalin zanáší sací potrubí. U starších a nekvalitně udržovaných vozidel bývá vrstva několik milimetrů silná, takže významně omezuje objem nasávaného vzduchu. To způsobí nárust spotřeby pohonných hmot, nepravidelný chod motoru, snížený jízdní komfort, případně nouzový režim.

Technologii EGR používá většina menších vznětových motorů osobních a dodávkových vozů, které splňují normu Euro IV nebo vyšší. V posledních letech se recirkule výfukových plynů začíná používat také u zážehových motorů. U benzínových motorů se recirkulace pohybuje v rozmezí 10 – 20 % z objemu nasávané směsi, u dieslových motorů je to mezi 15 – 25 %.

Veškeré úpravy jsou určeny pouze pro sportovní účely a po úpravě se vozidlo stává nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb.

Čištění / opravy EGR ventilu:
(dle typu EGR ventilu) od 1 500 Kč


Deaktivace EGR ventilu:
(dle typu řídící jednotky motoru) od 3 500 Kč


Nezávazná poptávka

egr-novy

egr-zaneseny

egr-zaneseny